Prof. Dr. Koray Feyiz*

Prof. Dr. Koray Feyiz*

ŞEHİRLER VE PSİKOLOJİSİ: SİNİRBİLİM ŞEHİR PLANLAMASINI NASIL ETKİLER?

A+A-
On yıldan fazla bir süre önce, öncü bir şehirci olarak, İstanbul şehri tarafından kamusal alanın gizemlerini çözme görevi ile suçlandım! Neden bu tür yerler, mutlu ziyaretçi kalabalığını çekerken diğer şehirler boş oturuyordu?

Benim kronometreler, hızlandırılmış videografi ve birçok basit kağıt çizelgeyle yürüttüğüm araştırma programı olağanüstü bir başarıydı. Bulgularıma dayanarak, şehrin kısa süre sonra belediye inşaat kurallarına kodlandığı bir dizi basit ve kolayca uygulanan önerilerde bulundum.

Bugün, İstanbul'u ziyaret eden herhangi bir ziyaretçi şikayet edecek pek çok şey bulabilir, ancak şehrin birçok kamusal alanının geniş erişilebilirliği ve çekici insani imkânları muhtemelen bunların arasında olmayacaktır. Benim tezahürüm, ferah ve psikolojik açıdan sağlıklı bir şehrin nasıl inşa edileceğine dair önemli soruları yanıtlamanın yolunun dikkatli gözlem, veri toplama ve önyargıları bir kenara bırakıp bir sokak manzarasını bir başlangıç ​​zihniyle görmenin yaratıcı becerisinde yatmasıydı.

Benim bu çalışmaya dayanan bu kısa makalem, yazıldığı gün kadar taze ve anlayışlıdır ve her kentsel davranış öğrencisi için okunması gereken bir makaledir.

Birkaç on yıldır, hızlı bir şekilde ileri sarıldı ve birçok şey değişti, ancak temeller aynı kaldı. Nasıl daha iyi bir şehir yaratacağımızı bilmek istiyorsak, başlangıç ​​noktası yer seviyesindedir, gözlem ve ölçüm kullanarak ve insan bilimlerinden bilinenleri bu ölçümlere uygulayarak fiziksel olanla arasındaki ilişkinin psikolojik temelli bir görünümünü oluşturmak için bir şehrin tasarımı nasıl yapılmalıdır ve orada neler oluyor?

Çarpıcı bir şekilde değişen şey, kentsel alanın ayrıntılı işleyişini anlayacak olanlar için mevcut olan araçlar setidir. Şimdi şehir sakinlerinin açık davranışlarının basit gözlemlerinin çok ötesine geçebiliriz. Kentsel alanlarda yaşayanların bedenlerine ve zihinlerine bakabiliriz. Uyandırıcı ve stresli olaylara tepki verirken bakışlarını, atan kalplerini ve otonom sinir sistemlerinin durumunu ölçebiliriz.

Ayrıca beyin dalgalarını da ölçebiliriz. Cep telefonlarımızda özel olarak tasarlanmış uygulamaları taşımak istiyorsak, konumumuzu ve hareketlerimizi, aynı zamanda ruh halimizi, ilgi alanımızı ve düşünce kalıplarımızı kaydedebiliriz. Bir dizi beyin ve vücut değişkeninin ölçümü için yeni uygun fiyatlı cihazlar tüketici pazarına her gün ulaşıyor ve bunların çoğu telefonlarla eşleştirilebiliyor.

Tüketicilerin bir 3D yazıcıyla kendileri için yazdırabilecekleri ve açık bir yazılımla kullanabilecekleri bir DIY beyin dalgası kulaklığı için bir tarif bile var. Fizyolojimizi, güçlü, mobil, bilgi işlem platformlarımızı ve bizi kentsel davranışa ilgi duyan araştırma laboratuvarlarına bağlayabilen bilgi ağlarını ölçen sensörlerin geniş kullanılabilirliği, tarafımdan kullanılan metodolojileri, daha önce görülmemiş ve heyecan verici fırsatlarla dolu bir alet kutusuna taşıdı. Bir şehrin nasıl çalıştığını anlamak için büyük miktarda psikolojik veriler mevcuttur.
 
Yine de, tam anlamıyla gerçekleştirilmiş bir şehir psikolojisi bilimi için, veri toplamak amacıyla güçlü bir yöntem dizisine sahip olmak yeterli değildir. Ayrıca teori ve deneye ihtiyacımız var. Şehir sorununa gerçek anlamda bilimsel bir yaklaşım için, hipotezleri test edebilmemiz ve alternatif kentsel gerçeklikleri karşılaştırabilmemiz gerekir. Fakat konumuz geniş beton, cam ve metal yapılardan oluştuğunda bunu nasıl yapabiliriz? 
 
Neyin işe yaradığını görmek için şehir bloklarını yıkıp yeniden düzenleyemeyiz. Ölçüm araçları cephaneliğimizle birlikte varsayımsal şehir alanları inşa etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Kentsel tasarımın deneysel bilimini nasıl geliştiririz?

Pek çok üniversitedeki sürükleyici sanal ortamlar araştırma laboratuvarlarında, böyle bir bilimin oluşturulmasına yardımcı olmak için simülasyon yöntemlerine yöneldi. Katılımcılar, sofistike başa takılan ekranlar ve hassas hareket takibi kullanılarak şehir alanlarının oldukça sürükleyici simülasyonlarına yerleştirildi. Derinlik, renk ve hareketle dolu kentsel alanların foto-gerçekçi simülasyonlarında özgürce yürüyebilmeleri sağlandı.  
 
Onlar bunu yaparken bir dizi göze batmayan sensör kullanarak bakışlarını ve hareketlerini fizyolojileri ile birlikte izleyebildik. Çevremizden biri, yayaların her yönden geçmesine izin veren meşhur kargaşa geçişiyle İstanbul'un hareketli ve görünüşte kaotik bir bölgesi olan Beyoğlu'na dayanıyor.

Mimarlar ve Şehir planlamacıları tarafından 3B görselleştirmelerin kullanımı özellikle yeni değildir - tasarım profesyonelleri genellikle bir yapının görünümünü ve hissini keşfetmek için simülasyon kullanır. Yeni olan şey, karmaşık veri toplama ve analiz yöntemlerini kullanarak, bu tür simülasyonlara tepkilerimizi ince bir analiz düzeyinde keşfetme yeteneği ve isteğidir. 
 
Bu tür yöntemleri kullanarak, tasarımı yalnızca piksellerden oluştuğu için tamamen kontrolümüz altında olan ve bilgisayarda birkaç tuşa basarak ayarlanabilen ve yeniden düzenlenebilen sanal bir kentsel ortamın ziyaretçisinin davranışını keşfedebiliriz.

Örneğin, tarafımdan yürütülen yakın tarihli bir deney setinde, yaklaşık otuz şehir bloğundan oluşan sade görünümlü bir endüstriyel ortam tasarladım. Sokak manzaraları, farklı yerleşim planlarının yolumuzu nasıl bulduğumuz ve bir çevrenin şeklinin dikkati, bilişsel çabayı ve kentsel stresi nasıl etkilediğini keşfetmek için öyle tasarlandı. Bu Ankara, Eskişehir veya Bursa gibi şehirlerde çok düzenliyken, bir diğeri İstanbul veya İzmir gibi şehirlerde daha organik ve kıvrımlıydı. Bu tür şehir manzaralarının keşfedilme tarzının ve tasarımlarına yönelik psikolojik tepkilerin, genel gramerleri ile büyük ölçüde değiştiğini keşfettim.

Sistematik alanlardaki yolculuklar basmakalıp ve verimliydi ve düşük seviyelerde uyarılma ve dikkat eşlik ediyordu. Daha kaotik alanlarda yolculuklar daha uzundu, daha fazla tereddüt, uyarılma ve çabalı dikkat ile doluydu. Bu tür bulguların değeri, bana bir kentsel tasarımın psikolojik etkilerini herhangi bir şey inşa edilmeden önce tahmin etmemiz için bir dizi güçlü yöntem sunmalarıdır.

Bir sanal gerçeklik simülasyonunun yapılı çevrenin organizasyonu ile zihinlerimizin işleyişi arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için gücünden şüphe olmasa da, simülasyonlarımızın laboratuvarımızdan elde edilen bulguların genelleştirdiği gerçeğe yeterince yakın olduğunu gösteriyor ve insanlarla, gürültüyle, kokularla ve trafikle dolu bir şehrin yaşanmış ortamında tespit edilmek üzere bekliyor.
 
Bunun için, sokak düzeyinde deney yapmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Yaklaşımımız, katılımcılara, deneyimledikleri şeylere karşı bilişsel ve duygusal tepkilerini ölçmemize olanak tanıyan giysiler giyerek şehir alanlarında yürüyüşlere liderlik etmekti.

Gezici laboratuvarımızın bir parçası olarak yürütülen böyle bir çalışmada, yeşil alan görüşlerinin sadece insanları mutlu etmekle kalmayıp aynı zamanda fizyolojilerini de değiştirdiğini gösterebildik - otonom sinir sistemleri güçlü gevşeme tepkileri gösterdi. 
 
Böyle bir bulgu, yoğun şehirlerde doğa vahalarının tazelenmesinin önemini savunanlar için iyi bir cephane sağlasa da, bizim için pek de sürpriz olmadı. Daha ilginç olan ise bu etkileri laboratuvarımızdaki simülasyonlarda yeniden üretebilmemizdi, yani doğal görünümlerin artık tam olarak hangi yönlerinin böyle bir restorasyon ürettiğini belirleyebiliyoruz ve tarafımdan yürütülen böyle bir çalışmada, gerçek dünyadaki yeşil alanlara gelen ziyaretçilerde görülen kadar dramatik olan sanal doğa görüşlerini kullanarak fizyolojik rahatlama sağlayabildik. 
 
Daha yakın tarihli bir çalışmada, doğal sahnelere verilen gevşeme tepkisinin bir kısmının, matematiksel olarak tanımlanabilen görsel sahnelerin belirli özelliklerine (daha kaba "damla şeklinde" konturların aksine ince detaylı konturların göreceli oranları) bağlı olduğunu gösterdik.

Bu bulgunun heyecan verici yanı, ödül ve çevresel tercihlerde yer aldığı bilinen beyin alanlarının tercihleri ​​ile iyi bir eşleşme sağlaması ve bir kentin onarıcı potansiyelini tahmin etmek için bir araç sağlamasıdır. Öyle ki ağaç ve çimen içerip içermediğine bakılmaksızın görsel özellikleri temelinde manzaranın bu park alanı için mevcut alanların ciddi şekilde sınırlı olduğu kalabalık şehirlerde bu tür etkileri optimize edebilecek yöntemlerin yolunu gösterebilir olduğunu gördük. 

Açıkladığım örnekler, akıllı telefonlar ve fizyolojik sensörler kullanan gerçek dünya gözlemleri ile laboratuar tabanlı sanal gerçeklik simülasyonlarının birleşmesinin, psikoloji ve sinirbilimin sağlam ilkelerine dayanan yeni ve güçlü bir deneysel kentsel tasarım disiplininin temelini oluşturabileceğini öne sürüyor. Vatandaşların şehirleri nasıl daha iyi hale getirecekleriyle hiç bu kadar ilgilenmedikleri ve bu çabalara katkıda bulunmaları için onlara iyi araçlar sağlanabilecek heyecan verici yeni bir şehir tasarımı çağına girerken, yüksek vitese geçilmesi gerekiyor.

Laboratuvarımızda hem mevcut hem de varsayımsal şehir alanlarının daha kapsamlı modellerini oluşturmak ve büyük şehirleri nasıl büyüteceğimizi belirlemek, daha fazla araç sağlamak ve bu ilk adımların ötesine geçmek için iddialı planlarımız var. 
 
Nüfus artışı, değişen enerji dengeleri, kentsel yoğunlaşma ve iklim değişikliği gibi göz korkutucu sorunlarla karşı karşıya olduğumuz için, çözümlere duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı. Ancak olumlu tarafta, yaklaşımımız önemli değişiklikleri eğlendirmek ve uygulamak için güçlü bir fırsat penceresi sunuyor.

[*] University College London, Gower Street, Londra, WC1E 6BT Tel: +44 (0) 20 7679 2000
 
Dip Notlar:
 
Tekeli, İ. (1986) Türkiye’deki Fiziksel Planlama Olayına Genel Bir Bakış, Planlama, 1986/1, s:3-6.
 
Tekeli, İ. (1988) Mülkiyet Kurumu, Kamu Yararı ve İmar Planları Üzerine, Planlama, 1988/2, s:6-13.
 
 
Uzbay, İ . "Beyni Anlamak Sadece Nörobilim ile Mümkün Mü? Beyin Yüzyılında Nörolojik Bilimlerden Sosyal Bilimlere Yeni Açılımlar, Yeni Yaklaşımlar". Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2015 ): 119-155
 
Şengül, H.T. (2004) Şehircilikte Reform Çabalarına İlişkin Metodolojik ve Kuramsal Bir Değerlendirme, s:19-29; ŞPO, Şehircilikte Reform 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, ŞPO: Ankara içinde.
 
Şengül, H.T. (2009) Kentsel Yeniden Yapılanma ve Kentleşme Eğilimleri Üzerine Bazı Gözlemler, s:61-67; ŞPO, Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, ŞPO: Ankara içinde.
 
Ünlü, T. (2006) Kentsel Mekan Üretme Sürecinde Plan Değişikliklerinin Rolü: Şehirciliğin Bireyselleşmesi, s:475-484; ŞPO, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, ŞPO: Ankara içinde.
 
Ünlü, T. (2010) Mekansal Planlamanın Kentin Biçimlenmesine Etkisi: Mersin Örneği, Planlama, 2009/3-4, s:27-42.
 
Yoloğlu, A.C. (2006) Serbest Şehircilik Hizmetinin İçyapısına İlişkin Bir Değerlendirme, Planlama, 2006/1, s:53-61.
Önceki ve Sonraki Yazılar