ADEM BİRİNCİ

ADEM BİRİNCİ

Adalet hayattır

A+A-

Adalet dendiğinde akla hiç şüphesiz adaletinin kurbanı olmuş, adalet timsali İmam Ali Efendimiz gelir. Bugün ekmek, su ve havadan daha muhtaç olduğumuz adaletin gelmesi ve kaim olması için İmam Ali'lere ve onların Ehl-i Beyt yolundan gelen yöneticilere ihtiyaç vardır.

İmam Ali gönlü ve imanı taşıyanlar bu millete derman, çözüm ve çare olabilirler ancak... İmam Ali gönlü taşımayanlar cömert ve adil olamazlar ve millete veremezler. Onlar sadece alırlar, isterler ve doymazlar... Doyuramazsınız onları... Şu an bu memlekette "eşit ve adil bir gelir dağılımı" olursa bu ülkede fakirlik, yoksulluk ve pahalılık olmaz, olamaz...

"Devletin dini adalettir" buyuran İmam Ali Efendimiz; hazineyi eşit ve adil bir şekilde dağıttıktan sonra ambarlardaki buğdaylar hakkında da şöyle buyurmuşlardır: 'Dağlara buğdayları serpin, Ali'nin hilafetinde kuşlar dahi aç kaldı demesinler...' 

İmam Ali Efendimizden adalete dair derlediklerimiz... 

"Adalet, ülfet (kaynaşma) doğurur, zulüm ise insanı doğru yoldan çıkarır. (sapıklığa düşürür.)"

"Adalet, insaftır (insanlarla eşit şartlarda yaşamaktır.)"

"Adalet, hayattır."

"Adalet, en hayırlı hükümdür."

"Adalet, sultan (yöneticiler) için bir fazilettir."

"Adalet, kurtuluş ve yüceliktir."

"Adalet, zenginliklerin en zenginliğidir."

"Adalet, halkın kıvamıdır (hayatıdır.)"

"Adalet, idareciliğin düzenidir."

"Adalet, karakterlerin en üstünüdür."

"Halk, sadece adaletle ıslah olur."

"Adil imam, sağanak yağmurdan daha hayırlıdır."

"Adalet, imanın başı ve ihsanın tüm kapsamıdır."

"Adaletli ol ki, hüküm sahibi olasın."

"En adil davranış, insanlara onların sana davranmasını istediğin gibi davranmandır."

"Adalet sebebiyle bereketler ikiye katlanır."

"Halk ancak adaletle ıslah olur."

"Adil davranışlarla düşmana üstün gelinir."

"Siyasetlerin en hayırlısı adalettir."

"Adaletli davran ve yücelikle ihsanda bulun ki her iki fazilete (adalet ve yücelik niteliğine) de sahip olasın."

"Adalet hakimiyetin süsüdür."

"Yöneticilerin en kötüsü adalete muhalefet edendir."

"Halkın salah ve hayrı adalettedir."

"Yöneticinin adaleti yönetilenlerin hayatı ve insanların salahı/hayrıdır."

"Adaletin en son aşaması insanın kendisi hakkında adaletli davranmasıdır. (kendi hakkına kani olmasıdır)"

"Aklın tabiatı insanı adaletli olmaya sevk eder."

"Adalette ihsan ve iyilik vardır."

"İnsanların salah ve hayrı adalettedir."

"Siyaset ve işlerin idaresi için adalet yeterlidir."

"Senin nezdinde en sevimli iş adaleti en çok yayan ve hakkı almada en adil iş olmalıdır."

"Bineğin adalet olsun; her kim adalet bineğine binerse (adil olursa) malik (mutlu ve muzaffer) olur."

"Zulüm sürçüp yerinden kopmadıkça adalet yerleşmez."

"Adalet ile davranan kimse işlerinde daha oturaklı olur."

"Adil olan kimsenin hükmü etkin ve cari olur."

"Adil olan kimsenin değeri büyük olur."

"Şehirlerde (ülkelerde) adil davranan kimsenin üzerine Allah rahmetini yayar."

"Adaletle davranan kimsenin mülkünü (devletini) Allah korur."

"Şehirler adaletle olduğu gibi başka hiçbir şeyle bayındır olmaz, kalkınmaz."

"Devletler adaletle olduğu gibi başka hiçbir şeyle korunmaz."

"Siyasetin ölçüsü adalettir."

"Zayıf ve güçsüz insanları adaletinden ümitsiz kılma."

"Siyasette adaletli olmak gibi (güzel) bir yöneticilik yoktur."

"En üstün adalet, halka alınmış haklarını geri iade etmektir."

Önceki ve Sonraki Yazılar