Dr. Erkan Karaarslan

Dr. Erkan Karaarslan

BELEDİYELERİN ÜCRET TARİFESİNDE UNUTMAMASI GEREKENLER

A+A-

Bütün bir yıl ah vah dememek için tüm belediye bürokratları, encümen ve meclis üyeleri ve belediye başkanlarının yapması gereken önemli bir işi yazmak zorunda hissettim kendimi 

Ücret tarifesi yapmak Meclisin görevleri arasında yer almaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” Başlıklı 18. Maddesinin f bendine göre, “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görevi olarak tanımlanmıştır. 

Belediye gelirleri arasında, “Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler” temel gelir niteliğindedir. 

2464 sayılı Kanun’un “Ücrete tabi işler:” Başlıklı 97. Maddesinde, “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” denilmiştir. 

Belediye Meclisleri Bütçe ile birlikte Ekim/Kasım ayı oturumlarında Ücret tarifesini de karara bağlayacaktır. Ücret tarifeleri her belediyede kendilerine has özellikler taşımakla birlikte şu hususlar unutulmadan tarife hazırlanmasını salık veririm;
Evsel katı atık bedelleri ve bu bedellerin alınmasına dayanak olan Evsel Katı Atık Tarife Raporu mutlaka Tarifeler arasında yer almalıdır.
Geçiş Hakkı Ücretleri mutlak surette tarifede yer almalıdır.
Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının ücretlendirilmesi tarifede yer alması gerekmektedir.
Ruhsatlandırma ücretleri ile ilan reklam ücretlerinin de tarifede yer alması gerekmektedir.
Tüm ücret unsurları için yasal dayanakların ne olduğu ortaya konulmalıdır ve ücretin alınmasına dayanak olacak belgeler burada tanımlanmalıdır.
Ücretlerin alınma zamanları tarifede tanımlanmalıdır. 
Büyükşehir ilçe belediyelerinin ücret tarifelerini Ekim Ayı Meclislerinde bütçe ile birlikte görüşüp kabul etmelerini ve büyükşehir belediyelerinin Kasım ayı meclislerinde bütçe ile görüşüp kabul etmelerinin sağlanması gerekmektedir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar