Aysel ÇÖLTÜ

Aysel ÇÖLTÜ

BELEDİYE GELİRLERİNDEN HACZEDİLEBİLİR DURUMDA OLANLAR

A+A-

Son dönem icra dairelerinin en fazla iş kalemini belediyelerden alacaklı olanların açtıkları icra takipleri oluşturmaktadır. Son söylenecek olanı baştan söylemek gerekirse Türkiye’de ki belediyelerin büyük bir kısmı tam anlamıyla batmış bir durumdadır. Aldıkları mal ya da hizmet bedelini ödeyemeyen belediyeler kamu hacizlerinin yanı sıra yüzlerce özel kesim hacizlerinin baskısı altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Binlerce kesinleşmiş haciz kararı alan kimi belediye yöneticileri, gelirlerimiz zaten haczedilemez söylemi ile hareket etmektedir. Bu söylem doğru mudur derseniz kesinlikle doğru değildir. Pekçok belediye geliri haczi kabil niteliktedir.
Haczedilemeyecek Belediye Gelirleri

Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrasına göre, belediyenin;   

- Proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, 
- Şartlı bağışlar, 
- Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları,
- Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri,
haczedilemez. 

Haczedilebilecek Belediye Gelirleri;

Belediye gelirleri arasında yer alan ve yukarı da haczedilemeyecek gelir olan sayılanlar dışında kalan,
- Kira gelirleri,
- Asansörlerin periyodik muayene gelirleri,
- Baz istasyonu, bankamatik yeri, açık hava işletme geliri gibi kira ya da yer kullanım ücretleri,
- Her tür ücret geliri (katı atık ücreti, yer seçim belgesi ücreti, tıbbi atık ücreti, geçiş ücreti vb),
- Belirli bir proje karşılığı olmadan elde edilen borçlanma gelirleri,
- Belediyenin kendisi tarafından tahsil edilmeyen vergi, resim ve harç gelirleri,
- Şartsız bağış ve yardımlar,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
- Faiz gelirleri,
- Kişi ve kurumlardan alınan paylar,
- Para cezaları,
- Taşınmaz satış gelirleri,
- Taşınır satış gelirleri,
- Diğer sermaye satış gelirleri,
- Alacaklardan yapılan tahsilat
- Diğer çeşitli gelirler,
haczedilebilir. 

Bu nedenle haczedilemeyecek gelirler ile haczedilebilecek gelirler ayrı banka hesabında ve ayrı yardımcı hesap kodunda izlenmemelidir. Bu gelirler birbirinden ayrılarak izlenmelidir. Bu yazımdaki gibi bir mali yönetim sistemi kurumayan belediye yönetimleri nakit yönetiminden kaynaklı sorunlarda sorumlu olurlar. 
 

Önceki ve Sonraki Yazılar