Dr. Erkan Karaarslan

Dr. Erkan Karaarslan

AİLE SİGORTASI PROJESİNİ KİM HAZIRLADI?

A+A-

Hadiste, “Bilinmeyen gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, bilineyim diye kâinatı yarattım” denilmektedir.
Esasında, kainatın, yaşamın olan ve olacak herşeyin özü bir cümlede özetlenmiş görünüyor, bu hadiste.
Burada geçen “istedim” (ahbebtü) muhabbet, “bilinmek” (u‘refü) mârifet kökünden geldiği için mutasavvıflar kâinatın yaratılışını muhabbet ve mârifetle açıklamışlardır (İbnü’l-Arabî, s. 203).
Buna göre Hak’tan başka hiçbir şeyin bulunmadığı zamanda Hak bilinmeyi istemiş, böylece ilk olarak sevgiyle tecelli etmiştir. Bu sevginin amacı ise bilinmektir (mârifet) demişlerdir.
    
Yaradanın sıfatlarının küçük bir tezahürü olan yaratılmışta, yaptıkları bilinsin istiyor fıtraten. Ressamın yaptığı tabloyu imzalaması, yazarın kitaba adını koyması, heykeltıraşın imzasını atması, ozanın son kıtada adını geçirmesi, evlenmek, çoluk çocuğa kavuşmak, nesillerin devamı hep bundan. 
    
Fiil failsiz olmaz kaidesi gereğince, bu yazılan Kanunlar, bu ikincil mevzuat, ülkede ki bir sürü değişim dönüşüm, bu projelerin de birilerince hazırlamış olması gerekiyor elbette. Adsız nice kahramanlarca. 
    
Son 10 yıldır bulunduğum pekçok entelektüel çevrede, duyduğum bir cümleye artık hodri meydan demek istiyorum... 

CHP’nin son 50 yılda geliştirdiği en büyük proje, hiç tartışma yoktur ki “Aile Sigortası” projesidir.

Projeyi büyük ve önemli kılan en temel unsur bugün hala ne yerelde ne de genelde tam olarak uygulanamamış olması, projenin cari olmasıdır.
Proje dünya da ve ülkede ki yükselen yoksulluğa kesin çözüm bulan ve teorik olarak ülkede bir tek haneyi dahi yoksulluk sınırın altında bırakmayan, yoksulu olmayan bir ülke hedefine odaklanmış, yardımları çeşitlendiren, nesnelleştiren ve hak temelli dağıtan, tarihi bir tasarımdır. Proje bugünde kendisini uygulayacak ve 2 Cihanda, kendisini kurtaracak hem yerelde hem genelde bir sahiplenme beklemektedir. 
    
Bu projeyi, Hakkı Hakan Yılmaz, Oğuz Karadeniz ve Erkan Karaarslan dışında kim derse ki ben hazırladım, ben hazırlayan grup içinde yer aldım, ben katkı verdim o yalan söylüyordur! Hodri meydan kim yazdım diyorsa çıksın karşıma!

Proje CHP Bilim Kültür Platformuna bu 3 kişi tarafından hazırlanarak sunulmuş, o dönem bu platformun başında bulunan Sencer Ayata’nın desteğini almış, Genel Başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahiplenmesi ile de halka mal olmuştur.
Proje Bilim Kültür Platformunun şubat 2011'de basılan ilk yayını niteliğindedir. Projenin gazetelerin ekonomi yazarlarına Bakırköy’de bir otelde (Mehmet Tezkan, Aydın Ayaydın, Vahap Munyar vb) tarafımdan sunulmuş ve bu sunum sırasında tarafımdan “Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek” söylemi ilk kez ifade edilerek, yine bugün anonimleşmiştir. 
    
Yaptıklarımı, yazdıklarımı bu sayfalardan size bir müddet yazmaya devam edeceğim, sevgili okurlar.
Sahip çıkmaz isek sahip çıkanı çok oluyor zira!
    

Önceki ve Sonraki Yazılar